รับมอบเกียรติบัตรคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ 2565

โพสต์12 ม.ค. 2565 01:42โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 12 ม.ค. 2565 01:42 ]
วันที่ 12  มกราคม  25565  เวลา 09.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางนฤมล สุภาทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1  ประธานมอบเกียรติบัตรคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ 2565 พร้อมด้วย นายนิกุล มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

รับมอบเกียรติบัตรคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ 2565 : January12,2022

ลิงค์สำหรับการแชร์