รับการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์18 ก.พ. 2560 00:33โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 18 ก.พ. 2560 00:33 ]
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 น. นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์ ลาภจิตร รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1, นางสุพร เจียร์สุคนธ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครพนม เขต 1, นายพงษ์เพชร ทิพย์วงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย นายพรชัย สุวรรณบำรุง นางจีรพร ตติยะรัตน์ นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว และนางพัชรี จักรชุม  พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา ต้อนรับ นายประเสริฐ หอมดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และรับการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในการติดตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษในการตรวจราชการตามนโยบายและโครงการที่อยู่ในแผนปฏิบัติการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพื้นที่ตรวจราชการที่ 11 (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร) ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สังกัดสพม.22, โรงเรียนชุมชนเทศบาล 1 (หนองแสง) สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม และโรงเรียนสุนทรวิจิตร สังกัด สพป.นครพนม เขต 1
ขอบคุณภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1

รับผู้ตรวจราชการตามนโยบาย ศธ.


ลิงค์สำหรับการแชร์