รับการประเมินเขตพื้นที่การศึกษาเขตสุจริต ปีงบประมาณ 2559

โพสต์28 พ.ย. 2559 22:40โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 29 ธ.ค. 2559 15:43 ]
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายกรัยสิทธิ์ พ่อสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมบุคลากรทุกคนในสังกัด รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประเมินเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดย นางสาวสุรีรัตน์ ตั่งยะฤทธิ์ นักวิชาการ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานกรรมการ และ นางสาวรุ่งทิวา งามตา นักวิชาการ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการ ซึ่งประเมินตามแนวทางผู้ประเมิน, การตรวจเอกสารเชิงประจักษ์ ตามแบบประเมิน ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการ คือ นายบุญถึง พรมสุ้ย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางพุทธวรรณ ราชอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ในการนี้ นายพงษ์เพชร ทิพย์วงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นำคณะศึกษานิเทศก์ทุกคน เข้าร่วมรับการประเมินฯในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน 
ขอบคุณภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร , ลัคนา มั่นธรณ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1

ประเมินเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ปี 2559

รับการประเมินเขตพื้นที่การศึกษาเขตสุจริต

ลิงค์สำหรับการแชร์