รับการนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ โดยนายเทวรัฐ โตไทยะ ผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โพสต์30 ก.ค. 2562 05:17โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 30 ก.ค. 2562 05:17 ]
วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รับการนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ โดยนายเทวรัฐ โตไทยะ ผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะ 2 เดือน (มิถุนายน – กรกฎาคม 2562) ซึ่งกลุ่มนโยบายและแผน ได้จัดทำเอกสาร และโปรแกรมการนำเสนอประกอบการนิเทศ ติดตามฯ พร้อมด้วย นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์และ ศน.
ลิงค์สำหรับการแชร์
        

รับการนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 11