รับการนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ

โพสต์20 ก.ย. 2562 07:42โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 20 ก.ย. 2562 07:53 ]
วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1พร้อมด้วย นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม และนายมงคล รุ่งสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รับการนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ โดย นายเทวรัฐ โตไทยะ ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศพร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ,นางสุพร เจียร์สุคนธ์ ผู้อำนายการกลุ่มนโยบายและแผน สรุปรายงานผลข้อมูล ปัญหาอุปสรรค พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มต่าง ๆ และหัวหน้าหน่วย เข้าร่วมรับการติดตามฯในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

รับการนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ

ลิงค์สำหรับการแชร์