รับฟัง VDO Conference "พุธเช้า ข่าว สพฐ."

โพสต์29 พ.ย. 2560 03:12โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 29 พ.ย. 2560 03:12 ]
วันทึ่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด รับชมการถ่ายทอดสดรายการ “พุธเช้า... ข่าว สพฐ” ออกอากาศครั้งที่  7/2560 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. สรุปพอสังเขป : 1. ครูควรมีจรรยาบรรณ ใช้วิชาชีพในทางที่ถูกต้อง 2. ใช้ระบบสื่อในทางสร้างสรรค์ 3. การบริหารรร.โดยใช้ PPT Model 4. กิจกรรมวิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 2560 และตามด้วยกิจกรรม สภากาแฟฯ เป็นการสรุปปัญหา ในการทำงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาของแต่ละกลุ่มงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
ขอบคุณภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1

รับชม video conference "พุธเช้า ข่าว สพฐ."

ลิงค์สำหรับการแชร์
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง