รับชม Video Conference "พุธเช้า ข่าว สพฐ."

โพสต์4 เม.ย. 2561 07:33โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 4 เม.ย. 2561 07:34 ]
 
วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ร่วมรับชม-รับฟังประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference “พุธเช้า.. ข่าว สพฐ.” โดย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการกพฐ. เป็นประธานการประชุม มอบนโยบายเกี่ยวกับการศึกษามาสู่การปฏิบัติ ซึ่งพอสรุปได้ ดังนี้ คูปองการพัฒนาครู การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน โครงการค่าย “เยาวชน..รักษ์พงไพร” การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online การป้องกันนักเรียนจมน้ำ การระวังอัคคีภัย-วาตภัยช่วงปิดภาคเรียน พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1/ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ฯ/ศน.และบุคลากรในสำนักงาน และ พร้อมกันนี้ได้ประชุมประธานคณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่ายสถานศึกษา เน้นนโยบายการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ปีการศึกษา 2560 ในการนี้ นายนิกุล มณีรัตน์  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นำคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

รับชม Video Conference "พุธเช้า ข่าว สพฐ."

ลิงค์สำหรับการแชร์