รับชม – รับฟังรายการ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.” ผ่านระบบ Video Conference และการประชุมประชุมทางไกล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ในการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โพสต์20 พ.ค. 2563 06:28โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 20 พ.ค. 2563 06:28 ]
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ร่วมรับชม – รับฟังรายการ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.” ผ่านระบบ Video Conference และการประชุมประชุมทางไกล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ในการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1/ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ฯและคณะศึกษานิเทศก์ เพื่อให้การปฏิบัติงานในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความชัดเจนเป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ตลอดจนสอดคล้องกับบริบทของการจัดการศึกษาของแต่ละพื้นที่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน ในการนี้ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) แถลงข่าว ผลการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ.และผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ร่วมชี้แจงข้อราชการ ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." และการประชุม ผอ.เขตฯ

ลิงค์สำหรับการแชร์