รับชม – รับฟัง การประชุมทางไกล (Teleconference ) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสรรหา และการเลือก ก.ต.ป.น. ประจำปี 2563

โพสต์16 มิ.ย. 2563 00:30โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 16 มิ.ย. 2563 00:30 ]
วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รับชม – รับฟัง การประชุมทางไกล (Teleconference ) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสรรหา และการเลือก ก.ต.ป.น. ประจำปี 2563 พร้อมด้วย นายนรงค์ เห็นหลอด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ก.ต.ป.น./ผอ.กลุ่ม/และศึกษานิเทศก์ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา เปิดการประชุมโดย นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ.

ประชุมทางไกล ‎(Teleconference)‎ วิธสรรหา ก.ต.ป.น.

ลิงค์สำหรับการแชร์