รับชมการถ่ายทอดสดรายการ “พุธเช้า... ข่าว สพฐ” ครั้งที่ 11/2560

โพสต์26 ธ.ค. 2560 23:54โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 26 ธ.ค. 2560 23:54 ]
วันทึ่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รับชมการถ่ายทอดสดรายการ “พุธเช้า... ข่าว สพฐ” ครั้งที่ 11/2560 ออกอากาศโดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ในการนี้ นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำคณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
ขอขอบคุณภาพ : ลัคนา มั่นธรณ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1

ร่วมรับชมและรับฟัง "พุธเช้า ข่าว สพฐ.

ลิงค์สำหรับการแชร์