รับชมการถ่ายทอดสดรายการ “พุธเช้า... ข่าว สพฐ.”

โพสต์4 ก.ค. 2561 01:03โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2561 01:12 ]
วันทึ่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รับชมการถ่ายทอดสดรายการ “พุธเช้า... ข่าว สพฐ.” พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรทุกคน โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบนโยบายสู่การปฏิบัติ  และในเวลา 10.00 น. รับชมการถ่ายทอดสด การติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และในวันเดียวกัน บุคลากรทุกท่านได้พร้อมใจกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของท่าน วัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ด้วยความรักและเคารพยิ่ง 
 
ขอบคุณภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1

รับชมการถ่ายทอดสดรายการ “พุธเช้า... ข่าว สพฐ.”

ลิงค์สำหรับการแชร์