รับชมการถ่ายทอดสดผ่าน video conference การจัดกระบวนการเรียนรู้โรงเรียนสุขภาวะในโรงเรียนนำร่อง

โพสต์15 มิ.ย. 2562 08:56โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 15 มิ.ย. 2562 08:56 ]
วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 14.30 น. นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นางฐิติรัตน์ เพ็ชรอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน อำเภอธาตุพนม นำคณะครูรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน video conference การจัดกระบวนการเรียนรู้โรงเรียนสุขภาวะในโรงเรียนนำร่อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับศึกษานิเทศก์และคณะครู โดยมี ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชี้แจงทำความเข้าใจในครั้งนี้

รับชม Video conference การจัดกระบวนการเรียนรู้ ร.ร.สุขภาวะ

ลิงค์สำหรับการแชร์