รับชมการประชุมทางไกล VDO conference การประเมินมาตรฐานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และสภาพการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนที่มีนักเรียนมากกว่า 120 คน

โพสต์5 ก.ย. 2560 09:59โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 5 ก.ย. 2560 10:00 ]
วันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. นายกรัยสิทธิ์ พ่อสาร รองผู้อำนายการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1มอบหมายให้ นายผล สังข์สน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) พร้อมด้วยนางวัฒนา กงวิรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ และนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมรับชมรับชมการประชุมทางไกล VDO conference การประเมินมาตรฐานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และสภาพการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนที่มีนักเรียนมากกว่า 120 คน ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
Comments