รับชม-รับฟัง Video Conference / การฉีดวัคซีนเด็กนักเรียน

โพสต์9 ม.ค. 2565 23:32โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 9 ม.ค. 2565 23:34 ]
วันที่ 10  มกราคม 2565  เวลา 10.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ร่วมรับชม - รับฟัง เพื่อรับทราบการดำเนินงาน นโยบายสำคัญในการบริหารจัดการด้านการศึกษาของสพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ โดย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ เน้นย้ำกิจกรรมการเรียนการสอน การฉีดวัคซีนเด็กนักเรียนให้ทั่วถึง  ในสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – 19 ) อย่างเคร่งครัด ผ่านระบบ Video Conference พร้อมด้วย ดร.ทรงศักดิ์ กวานปรัชชา  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 /ผอ.ศูนย์ฯ/ศน.และคณะ 
ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

รับชม - รับฟัง เพื่อรับทราบโอมิครอน ร้ายจริงหรือ : December10,2022

ลิงค์สำหรับการแชร์