รับชม - รับฟัง รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ผ่านระบบ Video Conference : January 12,2022

โพสต์12 ม.ค. 2565 01:19โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 12 ม.ค. 2565 01:19 ]
วันที่ 12  มกราคม  2565  เวลา 08.30๐ น. นายอภิชัย ทำมาน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางนฤมล สุภาทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1  ร่วมรับชม - รับฟัง รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ผ่านระบบ Video Conference พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มฯ/ผอ.ศูนย์ฯ/ศน.และคณะ   เพื่อรับทราบการดำเนินงาน นโยบายสำคัญในการบริหารจัดการด้านการศึกษาของสพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. และคณะ เน้นย้ำกิจกรรมการเรียนการสอน การฉีดวัคซีนเด็กนักเรียน  ในสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19 ) อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1รับชม - รับฟัง รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ผ่านระบบ Video Conference : January 12,2022

ลิงค์สำหรับการแชร์