รับชม - รับฟัง รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ผ่านระบบ Video Conference

โพสต์1 ธ.ค. 2564 17:03โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 24 ม.ค. 2565 21:06 ]
วันที่  1  ธันวาคม 2564  เวลา 08.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ร่วมรับชม - รับฟัง รายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ. ผ่านระบบ Video Conference พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/ผอ.หน่วย/ผอ.ศูนย์ฯ/ศน.และคณะ   เพื่อรับทราบการดำเนินงาน นโยบายสำคัญในการบริหารจัดการด้านการศึกษาของสพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาสพฐ. และคณะ เน้นย้ำความพร้อมในการเปิดภาคเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน การฉีดวัคซีนเด็กนักเรียน  ในสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19 ) อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1รับชม - รับฟัง รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ผ่านระบบ Video Conference : December1,2021

ลิงค์สำหรับการแชร์