รับชม - รับฟัง รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ผ่านระบบ Video Conference

โพสต์19 ม.ค. 2564 22:50โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 19 ม.ค. 2564 22:50 ]
วันที่ 20 มกราคม 2564  เวลา 08.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ร่วมรับชม - รับฟัง รายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ. ผ่านระบบ Video Conference พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 /ผอ.กลุ่ม/ศูนย์ฯ/ศน. และบุคลากรในสำนักงานเขตที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบการดำเนินงาน นโยบายสำคัญในการบริหารจัดการด้านการศึกษา ของ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาสพฐ. และคณะ มอบนโยบายคุมเข้มมาตรการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) วิเคราะห์สถานการณ์รายวัน อย่างไม่ประมาท ณ ห้องประชุมรวมใจ 1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ร่วมรับชม - รับฟัง รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ผ่านระบบ Video Conference : 20 ม.ค. 2564

ลิงค์สำหรับการแชร์