รับชม-รับฟัง“พุธเช้า..ข่าว สพฐ.” ผ่านระบบ Video Conference

โพสต์30 ม.ค. 2563 02:47โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 30 ม.ค. 2563 02:47 ]
วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 08. น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ร่วมรับชม-รับฟังนโยบายสำคัญในการบริหารจัดการด้านการศึกษา เน้นเรื่องแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานของรัฐ กิจกรรมรณรงค์ลดและคัดแยกขยะ และกิจกรรมรณรงค์การไม่ใช้ถุงพลาสติก เปลี่ยนพฤติกรรมใช้ถุงผ้าแทน ช่วยลดภาวะโลกร้อนในการเผาทำลาย ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและถือปฏิบัติ ในรายการ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.” ผ่านระบบ Video Conference ดำเนินรายการโดย คณะผู้บริหารกพฐ. พร้อมด้วย นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ และนายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 /ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ฯและศน.พร้อมคณะ ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

พุธเช้า ข่าว สพฐ.