รับชม-รับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference "พุธเช้า ข่าว สพฐ."

โพสต์13 ก.พ. 2561 21:16โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 13 ก.พ. 2561 21:16 ]
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ร่วมรับชม-รับฟังประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference “พุธเช้า.. ข่าว สพฐ.” โดย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม มอบนโยบายเกี่ยวกับการศึกษามาสู่การปฏิบัติ พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ฯ/บุคลากรในสำนักงาน และผู้บริหารสถานศึกษา ในการนี้ คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศฯติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ที่ไม่ติดราชการเข้าร่วมรับชม และรับฟังการประชุมทางไกลฯ ในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน

พุธเช้า ข่าว สพฐ. : 14022561

ลิงค์สำหรับการแชร์