ปฏิบัติงานคัดกรองผู้มาติดต่อราชการ

โพสต์1 เม.ย. 2563 09:02โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 1 เม.ย. 2563 09:02 ]
วันที่ 1 เมษายน 2563 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาปฏิบัติหน้าที่คัดกรองผู้มาติดต่อราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ตามมาตรการในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยการวัดอุณภูมิ ล้างมือด้วยเจล และการใส่หน้ากากป้องกัน อีกทั้งมอบหมายให้แต่ละกลุ่มในเขตพื้นที่ผลัดเปลี่ยนเวรยามรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวตลอดทั้งวัน โดยกลุ่มนิเทศฯ ปฏิบัติงานในเวลา 14.00-15.00 น. ซึ่งมี นายพรชัย สุวรรณบำรุง และนายสมประสงค์ แก้วระดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ และเวลา 15.00-16.00 น. มีนายวิทวินทร์ ประทังคติ และนายอนุศิษฐ์ คำเพชรดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ณ ประตูทางขึ้นบันไดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

คัดกรองผู้มาติดต่อราชการ สพป.นพ.1

ลิงค์สำหรับการแชร์