ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ

โพสต์31 พ.ค. 2563 22:57โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 31 พ.ค. 2563 22:57 ]
วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00-18.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำอยู่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อดูแลป้องกันความเสียหายอันจะบังเกิดแก่สถานที่ราชการ หรือหน่วยงานจากกรณีต่างๆ จึงได้กำหนดมาตรการโดยจัดให้มีการอยู่เวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการในวันทำการและหยุดราชการ ตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ในการนี้ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครพนม เขต 1 และนางสาวสุพรรษา สุวรรณจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ เหตุการณ์ปกติ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ : 31 พ.ค

ลิงค์สำหรับการแชร์