ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดคัดกรองผู้มาติดต่อราชการ สพป.นครพนม เขต 1

โพสต์8 เม.ย. 2563 10:00โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 8 เม.ย. 2563 10:16 ]
วันที่ 8 เมษายน 2563 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาปฏิบัติหน้าที่คัดกรองผู้มาติดต่อราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ตามมาตรการในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยการวัดอุณภูมิ ล้างมือด้วยเจล และการใส่หน้ากากป้องกัน อีกทั้งมอบหมายให้แต่ละกลุ่มในเขตพื้นที่ผลัดเปลี่ยนเวรยามรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวตลอดทั้งวัน โดยกลุ่มนิเทศฯ ปฏิบัติงานในเวลา 14.00-15.00 น. ซึ่งมี นายวิทวินทร์ ประทังคติ และนายอนุศิษฐ์ คำเพชรดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่คัดกรอง และเวลา 15.00-16.00 น. ซึ่งมีนางพรรณวดี มณีรัตน์ และนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ ประตูทางขึ้นฝั่งกลุ่มอำนวยการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดคัดกรองผู้มาติดต่อราชการ สพป.นครพนม เขต 1

ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดคัดกรองผู้มาติดต่อราชการ สพป.นครพนม เขต 1 : 15.00-16.00 น.

ลิงค์สำหรับการแชร์