ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561

โพสต์16 มี.ค. 2561 23:25โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 16 มี.ค. 2561 23:25 ]
วันที่ 16 มีนาคม 2561 นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายมงคล รุ่งสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำคณะกรรมการฯ ตามคำสั่งท่ี่ 83/2561 สั่ง ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นายประเสริฐ พลอาสา ประธานเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง อำเภอธาตุพนม และนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1ออกประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 ณ โรงเรียนในสังกัดเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง อำเภอธาตุพนม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเข้ารับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยพร้อมเพรียงกัน

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561

ลิงค์สำหรับการแชร์