ประเมินผลการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

โพสต์3 เม.ย. 2563 09:45โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 15 เม.ย. 2563 23:56 ]
วันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ออกประเมินผลการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ของนางสาวกัลยา อรัญทิศ วิชาเอกสังคมศึกษา และ ครั้งที่ 3 นางสาวรุ่งฤดี ศิริ วิชาเอกภาษาไทย ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเนินสะอาด อำเภอเมืองนครพนม ร่วมกับคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม จำนวน 2 ท่าน ซึ่งประเมินโดยใช้แบบประเมินประเมินผลการปฏิบัติตน และผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งสอบถาม สังเกต สัมภาษณ์ ครูและบุคลากรในโรงเรียน และให้ข้อเสนอแนะ จุดเด่น และจุดพัฒนาของครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านเนินสะอาดอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ประเมินครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านเนินสะอาด

ลิงค์สำหรับการแชร์