ประเมินผลการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านหนองญาติ

โพสต์23 มี.ค. 2563 21:48โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 9 มิ.ย. 2563 08:05 ]
วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ออกประเมินผลการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ของนางสาวกอบกาญจน์ พลราชม ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม ร่วมกับคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม จำนวน 2 ท่าน ซึ่งประเมินโดยใช้แบบประเมินประเมินผลการปฏิบัติตน และผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งสอบถาม สังเกต สัมภาษณ์ ครูและบุคลากรในโรงเรียน และให้ข้อเสนอแนะ จุดเด่น และจุดพัฒนาของครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้ม ร.ร.บ้านหนองญาติ

ลิงค์สำหรับการแชร์