ประเมินผลการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1

โพสต์5 มี.ค. 2563 10:13โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 5 มี.ค. 2563 10:14 ]
วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ออกประเมินผลการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ของนายปุรเชษฐ์ วงค์์จันทะ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านสำราญ ร่วมกับคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม จำนวน 2 ท่าน โดยใช้แบบประเมินประเมินผลการปฏิบัติตน และผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งสอบถาม สังเกต สัมภาษณ์ ครูและบุคลากรในโรงเรียน และให้ข้อเสนอแนะ จุดเด่น และจุดพัฒนาของครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านสำราญ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ประเมินครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านสำราญ

ลิงค์สำหรับการแชร์