ประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้ม ครั้งที่ 2 และนิเทศการเตรียมการดำเนินการประเมินความสามารถในการอ่านผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โพสต์12 ก.พ. 2563 10:02โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 12 ก.พ. 2563 10:04 ]
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ออกประเมินผลการปฏิบัติตน และผลการปฏิบัติงานอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 นางสาวรุ่งจิรา สุริโย ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองแซง อำเภอเมืองนครพนม ร่วมกับคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม จำนวน 2 ท่าน พร้อมกับนิเทศติดตามการจัดเตรียมห้องสอบเพื่อการดำเนินการประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งดำเนินการประเมินฯ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ

ประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้ม ร.ร.บ้านหนองแซง อ.เมืองนครพนม

ลิงค์สำหรับการแชร์