ประเมินครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านสำราญ

โพสต์18 ก.ค. 2562 21:46โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 18 ก.ค. 2562 21:46 ]
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ออกประเมินผลการปฏิบัคิตนและการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วยอย่างเข้ม ครั้งที่ 1 ในรอบ ุ6 เดือน จำนวน 2 ราย คือ ว่าที่ ร.ต.หญิงกนกรัตน์ แสงมูล และนางสาวจันทร์สุดา เนียนสาย ณ โรงเรียนบ้านสำราญ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ประเมินครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านสำราญ อ.เมืองนครพนม

ลิงค์สำหรับการแชร์