ประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน : โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม.22

โพสต์17 ธ.ค. 2560 08:58โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 17 ธ.ค. 2560 08:58 ]
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ในระดับจังหวัด  ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมืองนครพนม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22  โดยมี นายศิริชัย ไตรยราช ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย นางสาวสิริอรวัลคุ์ พูนพานิชย์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสมชัย อุมะวรรณ ประธานสมาคมศิษย์เก่าปิยะมหาราชาลัย กล่าวต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาพระราชทานครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คณะครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ ทำให้การประเมินฯลุล่วงด้วยดี ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้การต้อนรับ และขอเป็นกำลังใจในการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานในระดับกลุ่มจังหวัดต่อไป

ประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน : โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม.22

ลิงค์สำหรับการแชร์