ประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ในระดับจังหวัด : ร.ร.กุดฉิมวิทยาคม อ.ธาตุพนม สพม. เขต 22

โพสต์17 ธ.ค. 2560 08:51โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 17 ธ.ค. 2560 08:55 ]
วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ในระดับจังหวัด  ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม อำเภอธาตุพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22  โดยมี นายอติชาติ อุณหเลขกะ นายอำเภอธาตุพนม กล่าวต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาพระราชทาน นายวันศักดิ์ คำแหง ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม พร้อมคณะครู นักเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พระภิกษุ และหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอธาตุพนม ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ นายปริญญา ธรเสนา ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ร่วมให้กำลังใจในการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานในครั้งนี้  ทำให้การประเมินฯลุล่วงด้วยดี ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้การต้อนรับ และขอเป็นกำลังใจในการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานในระดับกลุ่มจังหวัดต่อไป

ประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ในระดับจังหวัด : ร.ร.กุดฉิมวิทยาคม อ.ธาตุพนม สพม. เขต 22

ลิงค์สำหรับการแชร์