ประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ในระดับจังหวัด : ร.ร.ชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

โพสต์17 ธ.ค. 2560 08:48โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 17 ธ.ค. 2560 08:48 ]
วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ในระดับจังหวัด  ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์)  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ในการนี้ นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม  นายวิทยา ประเสริฐเจริญสุข รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม พร้อมด้วยนางระพีพรรณ พรหมอาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์์) กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ โดยมีคณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในการประเมินคัดเลือกในครั้งนี้ ทำให้การประเมินฯลุล่วงด้วยดี ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้การต้อนรับ และขอเป็นกำลังใจในการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานในระดับกลุ่มจังหวัดต่อไป

ประเมินคัดเลือกสถานศึกษาพระราชทาน : ชุมชนเทศบาล 3 ‎(พินิจพิทยานุสรณ์)‎

ลิงค์สำหรับการแชร์