ประเมินคัดเลือก รร.ต้นแบบการจัดการศึกษา DLIT ระดับภูมิภาค

โพสต์4 มี.ค. 2560 03:28โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 4 มี.ค. 2560 03:29 ]
วันที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม อำเภอเมืองนครพนม นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางพัชรินทร์ นวลตา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา พร้อมด้วย นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ดร.อิศราภรณ์ ชูมาศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานนิเทศติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา และ นายสุริยา สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เดินทางไปต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ และร่วมชื่นชม ให้กำลังใจ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม โดยการนำของ นายปรีชา จิรพัทธ์พงศกร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม  นายธวัชชัย จันทร์ชนะ รอง ผอ.รร.อนุบาลนครพนม สิบเอกศิริศักดิ์ อุทัยวัฒน์ รองผอ.รร.อนุบาลนครพนม นางสาวรุ่งทิวา ศรีวรขาน รอง ผอ.รร.อนุบาลนครพนม นายอาทิตย์ ขูรีรัง รอง ผอ.รร.อนุบาลนครพนม และคณะครู รร.อนุบาลนครพนม ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินพร้อมรับการประเมินคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT) ระดับภูมิภาค 11 นำทีมโดย นายศิริพงศ์ พาดี รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ประธานคณะกรรมการ นายบุญไทย แสนอุบล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สกลนคร เขต 3 ดร.สุรพร พงษ์สุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.23 นายเรืองยศ พลราชม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สกลนคร เขต 2 นางรินทิพย์ วารี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครพนม เขต 1 นางสาวลลิดา ชาเรืองเดช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.22 นายไพบูลย์ คำภูมี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สกลนคร เขต 1 และ นายวัชระ คำพล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สกลนคร เขต 3 ซึ่งประเมินคัดเลือกโรงเรียนในสังกัด ศึกษาธิการภาค 11 ประกอบด้วย สพป.นครพนม เขต 1 และ 2  สพป.สกลนคร เขต 1,2 และ 3 สพป.มุกดาหาร  สพม. เขต 22 และ 23 ซึ่งการประเมินคัดเลือกครั้งนี้จะคัดเลือกจำนวน 3 โรงเรียน จัดอันดับ 1-3 เพื่อรับโล่และเงินรางวัลสำหรับโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT) ในลำดับต่อไป
ขอบคุณภาพ : Anuban Nakhonphanom Facebook

รร.อนุบาลนครพนม รับการประเมิน รร.ต้นแบบ DLIT ระดับภูมิภาค 11


ลิงค์สำหรับการแชร์
Comments