ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านดอนแดงเจริญทอง ครั้งที่ 1

โพสต์11 ม.ค. 2566 21:13โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 11 ม.ค. 2566 21:15 ]
วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ออกประเิมนการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ของนางสาวปัทมา ผิวหนองอ่าง วิชาเอก วิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง เครือข่ายคำเตย อ.เมืองนครพนม โดยประเมินใน 2 องค์ประกอบ คือ ด้านการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน ซึ่งได้ตรวจสอบเอกสาาร หลักฐาน  ร่องการปฏิบัติงานทั้งสองด้าน พร้อมได้สังเกต สัมภาษณ์ สอบถาม ให้ครอบคลุมทุกรายการประเมิน ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประเมินครั้งนี้ลุล่วงด้วยดีประเมินครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านดอนแดงเจริญทอง ครั้งที่ 1

ลิงค์สำหรับการแชร์