นิเทศการจัดการเรียนการสอนแบบ On Site ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 และประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 ร.ร.บ้านนามูลฮี้น อ.เมืองนครพนม

โพสต์25 ม.ค. 2565 03:25โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 25 ม.ค. 2565 06:35 ]
วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยคำสั่งศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ปฏิบัติหน้าที่ในการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 ของครูผู้ช่วย : นางสาวรัน์ติญากร นรบัติ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนามูลฮี้น เครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย อำเภอเมืองนครพนม โดยประเมินในด้านการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน ซึ่งสังเกตและตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย สังเกต สอบถาม สัมภาษณ์จากครูผู้ร่วมงานเพื่อให้ข้อมูลสมบูรณ์ที่สุด ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูที่ร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในสถานศึกษา ทำให้การประเมินครั้งนี้ลุล่วงด้วยดี และนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบ Onsite วันที่ 2 ของการเปิดภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ร.ร.บ้านนามูลฮี้น อำเภอเมืองนครพนม จ.นครพนม

นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบ Onsite ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 ร.ร.บ้านนามูลฮี้น อ.เมืองนครพนม

ลิงค์สำหรับการแชร์