ประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2

โพสต์25 ก.พ. 2563 21:59โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 25 ก.พ. 2563 21:59 ]
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ออกประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ของ นางสาวธีวารัตน์ หงษ์ยนต์ ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านเหล่าทุ่ง และนางสาวภาวิณี ทรัพย์ยิ่ง ครูผู้ช่วย ร.ร.หนองสังข์ราษฎร์บำรุง อ.นาแก โดยพิจารณาจากเอกสาร/หลักฐานร่องรอยที่สะท้อนผลการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานที่ปรากฎในแบบประเมิน พร้อมทั้งบันทึกข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาลงในแบบบันทึกข้อสังเกต

ประเมินครูผู้ช่วย อ.นาแก

ลิงค์สำหรับการแชร์