ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2

โพสต์23 ม.ค. 2563 22:59โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 5 ก.พ. 2563 06:09 ]
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ออกประเมินการการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านสำราญ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวจันทร์สุดา เบียนสาย วิชาเอกปฐมวัย และว่าที่ร้อยตรี วิชาเอกคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ทั้งในด้านการปฏิบัติตน และด้านการปฏิบัติงาน  พร้อมกับสรุปผลประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย และสรุปข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และจุดที่ควรพัฒนา ณ โรงเรียนบ้านสำราญ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ประเมินเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย : จันทร์สุดา เบียนสาย

ประเมินเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย : ว่าที่ร้อยตรี

ลิงค์สำหรับการแชร์