ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

โพสต์10 ต.ค. 2563 00:59โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 10 ต.ค. 2563 11:05 ]
วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ออกประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ของ นางสาวกัลยา อรัญทิศ และ ครั้งที่ 4 ของ นางสาวรุ่งฤดี ศิริ วิชาเอกภาษาไทย โรงเรียนบ้านเนินสะอาด และนางสาวธัญญารัตน์ นาโควงศ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ ครั้งที่ 3 โดยประเมินตามรายการประเมินทั้งด้านการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน และตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยประกอบการประเมินในแต่ละประเด็นย่อย ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา นายไพฑุรย์ แก้วคำแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสะอาด และนางกฤติยา โพธิ์เสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ อำเภอเมืองนครพนม และคณะครูที่ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินฯ ในครั้งนี้มา ณ โอกาสนี้

ประเมินครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านเนินสะอาด 1

ประเมินครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านเนินสะอาด 2

ประเมินครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านเหล่าภูมีคำธาตุ

ลิงค์สำหรับการแชร์