ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

โพสต์9 มิ.ย. 2563 08:55โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 9 มิ.ย. 2563 08:55 ]
วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ออกประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยของนางสาวปาริชาติ พรมศรี ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองยาว อำเภอเมืองนครพนม ครั้งที่ 3 โดยใช้แบบประเมินประเมินผลการปฏิบัติตน และผลการปฏิบัติงาน ซึ่งพิจารณาจากเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งสอบถาม สังเกต สัมภาษณ์ ครูและบุคลากรในโรงเรียน และให้ข้อเสนอแนะ จุดเด่น และจุดพัฒนาของครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านหนองยาว อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ประเมินครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านหนองยาว ครั้งที่ 3 : 9 มิ.ย. 2563