ประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

โพสต์3 ก.พ. 2563 08:43โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 3 ก.พ. 2563 09:09 ]
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. โดยคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม แต่งตั้งให้ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ออกประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ของ นางสาวธัญญารัตน์ นาโควงศ์ ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ อำเภอเมืองนครพนม โดยประเมินผลการปฏิบัติตน และการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วย โดยพิจารณาจากเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย พร้อมกับสังเกต สัมภาษณ์ สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการการประเมินครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งมีนางกฤติยา โพธิ์เสนา ประธานกรรมการประเมิน ณ โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ลิงค์สำหรับการแชร์

ประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย