ประกวดคัดเลือกโครงงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ 2561

โพสต์27 ก.ค. 2561 10:55โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 27 ก.ค. 2561 10:56 ]
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมรัตนโกเศศ โรงเรียนปิยะมหาลัย นายสมานชัย สุวรรณอำไพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 22 ประธานเคลื่อนที่เร็วโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เขตตรวจราชการที่ 11 ประธานในพิธีเปิดงานประกวดคัดเลือกโครงงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม และนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โดยมีโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ในเขตตรวจราชการที่ 11 ประกอบด้วย จังหวัดมุกดาหาร และนครพนม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ในการนี้ นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว และนายณัฐวุฒิ นวลตา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกในครั้งนี้ด้วย

ประกวดคัดเลือกโครงงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ 2561

ลิงค์สำหรับการแชร์