ประชุมอบรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment ; ITA) ประจำปี 2565

โพสต์14 ส.ค. 2565 10:02โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 14 ส.ค. 2565 10:02 ]
วันที่ 10 สิงหาคม 2565  เวลา 09.00 น.  นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานการประชุมอบรม ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment ; ITA) ประจำปี 2565 พร้อมด้วย นายนิกุล มณีรัตน์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯและคณะ โดยมีครูผู้สอนที่รับผิดชอบ ITA Online ในอำเภอเมืองนครพนม อำเภอธาตุพนม และอำเภอวังยาง โรงเรียนละ 1 คน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1


ประชุมอบรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สถานศึกษาออนไลน์ ‎(Integrity and Transparency Assessment ; ITA)‎ ประจำปี 2565

ลิงค์สำหรับการแชร์