ประชุมอบรมการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา AMSS++:Area Management Support System++

โพสต์7 ก.พ. 2559 18:36โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 16:39 ]
วันที่  8  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2559  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นางรุ่งนภา  สุภา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา พร้อมคณะวิทยากร ทำการอบรมการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา AMSS++ ให้กับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  โดยในการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรสำนักงานทุกกลุ่ม/กลุ่มงาน ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจและการดำเนินการอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ประชุมระบบ AMSS++ บุคลากรเขตพื้นที่การศึกษา