ประชุมวิทยากร วิทยากรพี่เลี้ยงในการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ขั้นที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โพสต์3 ส.ค. 2561 07:47โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 3 ส.ค. 2561 07:47 ]
วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ประชุมวิทยากร วิทยากรพี่เลี้ยงในการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ขั้นที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ประชุมวิทยากร วิทยากรพี่เลี้ยง บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ลิงค์สำหรับการแชร์