ประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา ครั้งที่ 1

โพสต์9 ก.พ. 2561 09:16โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 9 ก.พ. 2561 09:17 ]
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องพนมศิลป์ ชั้น M คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา ครั้งที่ 1 และโครงการคอมพิวเตอร์ศึกษาสัมพันธ์แห่งภาคอีสาน ครั้งที่ 5 โดยในปีนี้ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นเจ้าภาพจัดงาน ซึ่งมีมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วม 15 สถาบัน และมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 700 คน
การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ สื่อ นวัตกรรมการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ เปิดโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ความคิดและทัศนคติซึ่งกันและกัน เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาไทยและนวัตกรรมใหม่ๆให้เท่าทันต่อเวทีโลก โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “COMPUTER EDUCATION THAILAND 4.0” การอบรมเชิงปฏิบัติการในด้านคอมพิวเตอร์ และการนำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา ในการนี้ นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาเข้าร่วมประชุมฯในวันดังกล่าว
ขอบคุณภาพบางส่วนจากมหาวิทยาลัยนครพนม

ประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา ครั้งที่ 1

ลิงค์สำหรับการแชร์