ประชุมวิชาการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้ชื่องาน "EDUdigital 2019"

โพสต์4 มี.ค. 2562 09:18โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 4 มี.ค. 2562 09:18 ]
วันที่ 2 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นางภัสรา ฐานวิเศษ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เข้าร่วมประชุมวิชาการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้ชื่องาน "EDUdigital 2019 : การขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล" ณ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นเจ้าภาพในการประชุมวิชาการ "EDU digital 2019" การขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2562 โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสนิท แย้มเกสร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานต่อพลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีเปิด ในการนี้นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้ด้วย

EDudigital 2019 : การขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ลิงค์สำหรับการแชร์