ประชุมวางแผนโครงการบูรณาการความร่วมมือยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด

โพสต์16 พ.ย. 2560 08:20โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 16 พ.ย. 2560 18:42 ]
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประชุมวางแผนโครงการบูรณาการความร่วมมือยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ซึ่งมีนายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัด การศึกษา นำคณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยนางสุพร เจียร์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางดวงผกา สุชาติพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมวางแผนในครั้งนี้ ณ ห้องปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ประชุมวางแผนโครงการบูรณาการความร่วมมือยกระดับคุณภาพการศึกษา

ลิงค์สำหรับการแชร์