ประชุมวางแผนและเตรียมเอกสารการประชุมโครงการวิจัย ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

โพสต์1 ก.ย. 2560 21:33โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 1 ก.ย. 2560 21:34 ]
วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ดร.อรุณรุ่ง โยธะสิงห์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร นำคณะศึกษานิเทศก์ประชุมวางแผนและเตรียมเอกสารการประชุมโครงการวิจัย ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร ระยะที่ 1 ในวันที่ 1 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมโกพลรัตน์ 3 โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร 


ลิงค์สำหรับการแชร์