ประชุมทางไกลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน และมีนักเรียนข้ามชายแดนมาเรียน

โพสต์17 มิ.ย. 2563 04:25โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2563 04:26 ]
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เข้าร่วมประชุมทางไกลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งดูแลโรงเรียนในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน และมีนักเรียนข้ามชายแดนมาเรียน เพื่อหารือเกี่ยวกับการเตรียมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานการประชุมฯโดยใช้แอปพลิเคชั่น Microsoft Teams ในการนี้ นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นำคณะศึกษานิเทศก์ที่ไม่ติดราชการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1