ประชุมศึกษานิเทศก์ เพื่อเตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์20 ก.ย. 2559 01:38โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 15:27 ]
วันที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายพงษ์เพชร ทิพย์วงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมศึกษานิเทศก์ในการเตรียมงานจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อมอบหมายงานให้กับศึกษานิเทศก์ผู้มีรายชื่อตามคำสั่งฯปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  การแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ การจัดเตรียมสถานที่ที่ใช้ในการแข่งขัน เกณฑ์การแข่งขันในแต่ละกิจกรรม  เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการทำงานให้ตรงกัน เพื่อให้งานราบรื่น บรรลุตามวัตถุประสงค์ รวมถึงเรื่องอื่น ๆ เช่น งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2559 ซึ่งมีศึกษานิเทศก์ที่ไม่ติดราชการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

ประชุมศึกษานิเทศก์ เพื่อเตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่

ลิงค์สำหรับการแชร์