ประชุมเตรียมการเรื่องการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

โพสต์13 ก.ค. 2560 09:36โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2560 09:36 ]
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฏาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร นายคณุตม์ แสนอาจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ประชุมคณะศึกษานิเทศก์เตรียมการเรื่องการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล โรงเรียนในสังกัด ระยะ 3 เดือน (กรกฎาคม-กันยายน 2560) และการนิเทศ ติดตาม โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในจังหวัดสกลนคร เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ที่จะจัดการประชุมขึ้นในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 นี้

ประชุมเตรียมการนิเทศฯเพื่อเสนอต่อ อกศจ. ด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

ลิงค์สำหรับการแชร์
Comments